Matematyka
kania999
2017-06-23 23:42:55
Proszę o rozwiązanie tych zadań na załączonym obrazku.
Odpowiedź
Konto usunięte
2017-06-24 03:14:16

a) x+ y = 0 x- y = 10 2x = 10 /:2 x= 5 y= -5 b) 3x+y=11 2x-y= 2 5x= 13 /:5 x= 2,6 y= 3,2 c) -2x+y = 4 2x +2y= 2 3y= 6 /:3 y= 2 x=-1 d) 4x + 3y = 11 4x - 3y = 5 8x = 16 /:8 x= 2 y= 1 e) 5x - 2y = 12 3x + 2y = 4 8x= 16/:8 x= 2 y= -1 f) -3x+7y=-17 3x-5y=9 2y= 8 /:2 y= 4 x= 9.6 Licze na naj

Dodaj swoją odpowiedź