Matematyka
tedek89
2017-06-23 23:49:45
Wykresem funkcji kwadratowej f jest parabola o wierzchołku W=(1,-5) Wówczas prawdziwa jest równość : A. f(-3)=f(2) B. f(-1)=f(3) C.f(4)=f(6) D. f(4)=f(-8) Proszę o rozwiązanie i objaśnienie .
Odpowiedź
natalia93
2017-06-24 06:01:44

Mamy wierzchołek, więc sprowadzamy do postaci kanonicznej: y=a(x-1)²-5 A: f(-3)=a(-3-1)²-5=a*(-4)²-5=16a-5 f(2)=a(2-1)²-5=a-5 B: f(-1)=a(-1-1)²-5=4a-5 f(3)=a(3-1)²-5=4a-5 Czyli odpowiedź B

Dodaj swoją odpowiedź