Matematyka
cegłofon
2017-06-24 00:10:15
podaj współrzędne wierzchołka paraboli która jest wykresem funkcji y=2(x-1)^2-4
Odpowiedź
Marcin1592
2017-06-24 01:29:13

Postać kanoniczna funkcji kwadratowej: [latex]y=a(x-p)^2+q[/latex] gdzie (p; q) to współrzędne wierzchołka. Mamy: [latex]y=2(x-1)^2-4[/latex] zatem współrzędne wierzchołka to (1; -4).

Dodaj swoją odpowiedź