Matematyka
Natuus02
2017-06-24 00:37:35
układy równań Jak rozwiązywać równania w którym są 2 różne mianowniki?
Odpowiedź
sweetgirl1
2017-06-24 00:44:33

[latex] left { {{x+y=3,78} atop {frac{73x}{72} + frac{73y}{81} =3,65}} ight. [/latex] Mnożymy pierwsze przez 100 , drugie przez 648 [latex] left { {{100x+100y=378} atop {657x+ 584y =2365,2}} ight. [/latex] Mnóżmy drugie przez 10 [latex] left { {{100x+100y=378} atop {6570x+ 5840y =23652}} ight. [/latex] Mnozymy pierwsze przez 292 , a drugie przez -5 [latex] left { {{29200x+29200y=110376} atop {-32850x-29200y =-118260}} ight. [/latex] Dodajemy równania , i dzięki temu możemy wyeliminować jedną niewiadomą . W naszym wypadku jest to "y". [latex]-3650x=-7884[/latex] [latex]x= frac{54}{25} [/latex] Zatem : [latex] frac{54}{25} +y=3,78[/latex] [latex] y=3,78- frac{54}{25} [/latex] [latex] y=3 frac{78}{100} - frac{54}{25} [/latex] [latex] y= frac{81}{50} [/latex] "Non Multa Sed Multum" Pozdrawiam :)

Oliwia11234
2017-06-24 00:45:48

x+y=3,78 73x/72+73y/81=3,65   /*648 x+y=3,78 9*73x+8*73y=2365,2 x+y=3,78 657x+584y=2365,2 x=3,78-y 657(3,78-y)+584y=2365,2 2483,46-657y+584y=2365,2 -73y=2365,2-2483,46 -73y=-118,26   /:(-73) y=1,62 x=3,78-1,62 x=2,16

Dodaj swoją odpowiedź