Matematyka
kalinka1522
2017-06-24 01:04:55
Punkty A(-1;2) i C(2,-3) są przeciwległymi wierzchołkami kwadratu. Oblicz obwód i pole kwadratu.
Odpowiedź
kacper55
2017-06-24 07:51:15

jeśli punkty AiC są przeciwległymi wierzchołkami kwadratu to odcinek IACI,jest przekątną tego kwadratu A=(-1;2) C=(2;-3) długość odcinka  IACI=[latex] sqrt{(xA-xC)^2+(yA-yC)^2} [/latex] IACI=[latex] sqrt{(-1-2)^2+(2+3)^2= sqrt{9+25} } [/latex] IACI=√34 teraz obliczymy bok tego kwadratu d=a√2 to jest wzór na długość przekątnej kwadratu √34=a√2/:√2 √34/√2=a a=√17 pole kwadratu P=a² P=(√17)² P=17 Obwód kwadratu  O=4a O=4*√17 O=4√17

Dodaj swoją odpowiedź