Matematyka
nochybaTy19
2017-06-24 01:59:35
Proszę o rozwiązanie tych zadań na załączonym obrazku.
Odpowiedź
kamild113
2017-06-24 06:21:26

6) a) x = 4 - 5 => x = -1 b) 6x = 12 + 4 6x = 16 x = 16/6 x = 8/3 c) - x = -29/12 - 103/20 x = 145/60 + 309/60 x = 454/60 x = 227/30 d) x + 3 - 2x + 7 - 4x = -5 - 5x = - 5 - 10 x = 3 e) 2x + 6 - 4x = - 4 - 2x = -10 x = 5 f) 6x - 1 + 8x + 4 - 7x = - 11 7x = - 14 x = -2 g) 3x + 3 - x = -3 2x = - 6 x = - 3 h) 2x - 5 - 4x =  - 20 - 2x = - 15 x = 7,5 i) x + 4 + 2x = - 4 3x = - 8 x = - 8/3 7) x + (2,5*3,5) = -1 x + 8,75 = - 1 x = - 9,75

Dodaj swoją odpowiedź