Historia
weksler
2017-06-24 02:33:45
Wymień: Zmiany polityczne po I Wojnie Światowej.
Odpowiedź
mariusz0000000
2017-06-24 05:44:33

Po kapitulacji Niemiec i ratyfikowaniu traktatu Wersalskiego, układ polityczny zarówno w Europie, jak i na świecie obrócił się o 180 stopni. Dominującymi potęgami stały się Francja, która odzyskała Alzację,Stany Zjednoczone, z inicjatywy których powstała Liga Narodów oraz Zjednoczone Królestwo i Japonia. Cesarstwo Niemieckie, które pod względem terytorialnym pozostało niemal nienaruszone, pod względem politycznym przestało istnieć, zastąpione przez Republika Weimarską, proklamowaną w 1919 r. Monarchia Austro-Węgierska rozpadła się na drobniutkie kawałeczki: republiki austriacką i czechosłowacką, królestwa Węgier, SHS i Wielkiej Rumunii. Długoletnia wojna wstrząsnęła również cesarstwem rosyjskim, które w wyniku długoletnich działań wojennych zostało potargane przez rewolucję bolszewicką. Wkrótce bolszewicy pokonali "białych" i przejęli pełnię władzy w kraju. W wyniku konfliktu przestał również istnieć sułtanat Osmanów - w Turcji, w wyniku wyborów władzę przejął liberalny Mustafa Kemal Ataturk, zaś sułtan został wypędzony i skazany na banicję.  Niemcy zostali pozbawieni posiadłości zamorskich. Traktat Wersalski zabraniał Reichswerze (siłom zbrojnym Republiki Weimarskiej) posiadania samolotów, czołgów, czy baterii artyleryjskich. W obliczu tego podpisali oni z Rosją Radziecką układ w Rapallo, zawarty 16 kwietnia 1922 r., i który odnosił się do tego, że obie strony nie poruszą kwestii odszkodowań wojennych między nimi, oraz, poruszał temat militarystyki. Ustalono, iż rosyjscy oficerowie i inni żołnierze będą szkoleni w niemieckich akademiach, w zamian za co Rosjanie mieli użyczać Niemcom terenów do badania i testów nowych rodzajów sprzętu wojskowego, czego kategorycznie zabraniał im traktat wersalski. Kolejną ważną kwestią było ukierunkowanie polityki zagranicznej Niemiec. Odbyło się to w październiku 1925 r. podczas konferencji w Locarno. Weimarscy dyplomaci wydali wówczas oświadczenie, iż nie będą naruszać zachodniej granicy niemieckiej, odmówiły podpisania podobnej umowy z Polską i Czechosłowacją. W 1932 r. podczas wielkiego kryzysu na konferencji w szwajcarskiej Lozannie Niemcy zostały zwolnione z płacenia odszkodowań, co pozbawiło Aliantów jedynego narzędzia do wewnętrznej kontroli Niemiec. Droga do kolejnej wojny stanęła już otworem.

Dodaj swoją odpowiedź