Matematyka
Martucha12312
2017-06-24 03:07:55
Doprowadź wzór funkcji kwadratowej f do postaci ogólnej. f) [latex]f(x)= frac{ x^{2} -3(x-1)}{3} [/latex]
Odpowiedź
agacia19921
2017-06-24 03:52:43

Korzystamy ze wzoru na postać ogólną funkcji kwadratowej: [latex]f(x)=ax^{2}+bx+c[/latex] [latex]f(x)= frac{x^{2}-3(x-1)}{3} \\f(x)= frac{x^{2}-3x+3}{3} \\f(x)=(x^{2}-3x+3)*frac{1}{3}\\oxed{oxed{f(x)=frac{1}{3} x^{2} -x+1 o postac ogolna funkcji kwadratowej}}[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź