Matematyka
jaaaa1
2017-06-24 04:09:25
Bok kratki ma długość 1j.Oblicz pola narysowanych figur .Która figura ma największe pole?
Odpowiedź
paulowaxd
2017-06-24 09:59:48

a)pole rombu ma wzór P=d₁*d₂/2,gdzie d₁i d₂ są przekątnymi rombu d₁=6 d₂=4 P=6*4/2 P=12 b) pole trójkąta ma wzór P=a*h/2 a=5 h=4 P=5*4/2 P=10 c) pole równoległoboku ma wzór P=a*h a=6 h=2 P=6*2=12 c) pole trapezu ma wzór P=(a+b)*h/2 a=5 b=2 h=3 P=(5+2)*3/2 P=7*3/2 P=21/2 P=10,5 największe pola mają trapez i równoległobok ich pola są równe 

Dodaj swoją odpowiedź