Matematyka
xito1234
2017-06-24 05:51:55
Dla jakich wartości parametru m (m c R) równanie: [latex]4 ^{x} +4 ^{x-1} +4 ^{x-2}+...=m- frac{1}{3} *4 ^{2x}[/latex] nie ma rozwiązań?
Dodaj swoją odpowiedź