Historia
weronka1810
2017-06-24 06:32:55
Omawia położenie geograficzne i warunki naturalne panujace w mezopotani
Odpowiedź
Jojo07
2017-06-24 09:05:58

Mezopotamia leżała między rzekami Tygrys i Eufrat.Obejmowała część obszaru ,,żyznego półksiężyca" gdzie rolnictwo wprowadzono bardzo wcześnie.Ponieważ jest to obszar klimatu gorącego i suchego,warunkiem osiągania obfitych plonów było nawadnianie pól wodami rzek.Istotne także było to ,że obie wielkie rzeki cyklicznie i gwałtownie wylewały i konieczna była ochrona przed powodzią.Dlatego budowano sieć kanałów pozwalających rozprowadzić wodę (sieć irygacyjna).Mezopotamia to obszar nizinny ,nieposiadający naturalnych barier i dlatego koczownicze plemiona często go najeżdżały.

Dodaj swoją odpowiedź