Chemia
lolson
2017-06-24 07:41:15
75,0g pewnej substancji organicznej rozpuszczono w 450 cm3 eteru etylowego, którego gęstość wynosiła 0,72g·cm3. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.
Odpowiedź
kiniak2000
2017-06-24 11:54:17

ms = 75 g V Et = 450 cm³ d Et = 0,72 g/cm³ m Et = d Et * V Et m Et = 0,72 * 450 = 324 [g] mr = m Et + ms mr = 324 g + 75 g = 399 g Cp = ms/mr * 100 % Cp = 75/399 * 100 % = 18,797 % ODP : Stężenie procentowe otrzymanego roztworu wynosi 18,797 %. Oznaczenia użyte w zadaniu : ms - masa substancji V Et - objętość eteru d Et - gęstość eteru m Et - masa eteru mr - masa roztworu Cp - stężenie procentowe (-_-(-_-)-_-)

Dodaj swoją odpowiedź