Matematyka
Jolitka88
2017-06-24 07:54:55
PIERWIASTKI  Zad. 1 Dobierz dwie kolejne liczby naturalne tak, aby jedna była mniejsza a druga większa od liczby: [latex] sqrt[3]{49} [/latex] Zad. 2 Zapisz w jak najprostszej postaci: [latex] sqrt{35} : sqrt{28} [/latex]
Odpowiedź
klucha9411
2017-06-24 14:20:21

1. x < ∛49 < x+1  /()³ x³ < 49 < (x+1)³ 27 < 49 < 64 3³ < 49 < 4³ x=3, x+1=4 Sa to liczby 3 i 4. 2. [latex]\ sqrt{35} : sqrt{28} = sqrt{35:28} = sqrt{5:4} = dfrac{ sqrt{5} }{2} [/latex]

Dodaj swoją odpowiedź