Matematyka
Nati33
2017-06-24 08:35:55
1 wyznacz liczbę czterocyfrowych liczb naturalnych, która cyfra tysięcy jest liczba nieparzysta, setek jest liczba pierwsza a cyfry dziesiątek i jedności są liczbami mniejszymi od 5 2 ile wyrazów ciągu (an) określonego wzorem an=n^2-8n+7 jest mniejszych od -5?
Odpowiedź
Tomeking
2017-06-24 14:01:40

1)  5*5*5*5 = 625 2) n² - 8n + 7 <  - 5 ⇔  n² - 8n + 12 < 0  Δ = 64 - 48 = 16   √Δ = 4 n1 = (8+4)/2 = 6 n2 = (8-4)/2 = 2 n ∈ (2 ;6)  ⇔  n ∈ {3;4;5} Odp: Trzy wyrazy

Dodaj swoją odpowiedź