Fizyka
moniSia00014
2017-06-24 09:16:55
Za pomocą jakiego przyrządu mierzymy ciężar ?
Odpowiedź
KiniA1230
2017-06-24 12:57:49

Ciężar mierzymy za pomocą siłomierza.

Nomaderos
2017-06-24 12:59:04

Zacznijmy od tego, że masa to nie to samo co ciężar, mimo że potocznie stosuje się te słowa zamiennie. Masa to wielkość skalarna, mierzymy ją wagą, a wyrażamy w kg - kilogramach (w systemie SI). Ciężar (inaczej siła ciężkości) to wielkość wektorowa, mierzymy ją siłomierzem, wyrażamy w N - niutonach (w systemie SI). Oczywiście, jeżeli mamy wagę to możemy obliczyć ciężar ze wzoru [latex]F_g=mg[/latex] dla [latex]gapprox 10m/s^2[/latex], o ile jesteśmy na Ziemi, a jeżeli na innej planecie, to musimy znać też masę oraz promień tej planety i wtedy obliczymy to ze wzoru [latex]F_g=G frac{m_1m_2}{r^2} [/latex]. Niemniej i tak uniwersalnym, dającym wynik od razu i bez żadnych obliczeń przyrządem do mierzenia ciężaru jest SIŁOMIERZ. "Beatus, qui prodest, quibus potest." Pozdrawiam M.Y.

Dodaj swoją odpowiedź