Matematyka
Demon07
2017-06-24 09:23:45
Problem z matematyką, zadania niżej
Odpowiedź
Nickola
2017-06-24 12:29:10

[latex]20.\sinalpha = frac{2}{4} = frac{1}{2}\\Z tablic alpha = 30^{o}\\Odp. A.[/latex] [latex]21.\cos30^{o}=frac{sqrt{3}}{2}\\cos45^{o} = frac{sqrt{2}}{2}\\(cos30^{o}-cos45^{o})(cos30^{o}+cos45^{o}) = cos^{2}30^{o}-cos^{2}45^o}=\\=(frac{sqrt{3}}{2})^{2}-(frac{sqrt{2}}{2})^{2} = frac{3}{4}-frac{2}{4} = frac{1}{4}=0,25\\Odp. A.[/latex] [latex]22. [/latex] a,b  - przyprostokątne trójkąta c     - przeciwprostokątna h     - wysokość trójkąta poprowadzona z wierzchołka kąta prostego Wysokość h poprowadzona z wierzchołka kąta prostego tego trójkąta dzieli przeciwprostokątną c na dwa odcinki: x i y. Z tw. Pitagorasa: [latex]c^{2} = a^{2} + b^{2}\\c = x+y\\(x+y)^{2} = a^{2}+b^{2}\\x^{2}+2xy+y^{2} = a^{2}+b^{2}\\a^{2} = h^{2}+x^{2}\b^{2} = h^{2}+y^{2}\\x^{2}+2xy + y^{2} = h^{2}+x^{2}+h^{2}+y^{2}\\x^{2}-x^{2}+2xy + y^{2}-y^{2} = 2h^{2}\\2xy = 2h^{2} /:2\\h^{2} = xy[/latex] co należało wykazać [latex]23.[/latex] 200 zł - miesięczny koszt ogrzewania przed założeniem izolacji 30%   - o tyle zmniejsza się wydatki po założeniu izolacji 4200 zł - koszt założenia izolacji t  - czas, po jakim zwrócą się nakłady na ocieplenie domu Oszczędność miesięczna: 30% · 200 = 30/100 · 200 = 0,3 · 200 = 60 zł czas: t = 4200 ÷ 60 = 70 m-cy = 5lat i 10m-cy Odp. Nakłady na ocieplenie zwrócą się po 70 miesiącach ( 5lat i 10m-cy).

Dodaj swoją odpowiedź