Matematyka
majosława
2017-06-24 10:45:45
Prosta l ma równanie -4x+2y-10=0 . Rownanie prostej równoległej do l : a) y=2x b)=-2x c)y=-1/2 x d)y=1/2 x Proste: y=-3 x +4 oraz y=(1/2a (do kwadratu) - 4/3)x są prostopadłe,jeżeli : a) a=-2 lub a=2 b) a =2 c) a=✓5 d)a=✓5 lub a= - ✓5 Proszę z wytłumaczeniem :(
Odpowiedź
roksi447
2017-06-24 11:08:46

1. -4x+2y-10=0 2y=4x+10 y=2x+10 proste równoległe muszą mieć taki sam współczynnik kierunkowy (to co stoi przy x), zatem odp a) 2. proste są prostopadłe, gdy prawdziwe jest dla nich równanie: a₁*a₂=-1 gdzie a₁, a₂ to ich współczynniki kierunkowe. Zatem rozwiązujemy równanie: -3(1/2 a²-4/3)=-1             1/2 a²-4/3=1/3                1/2a²=5/3 a²=10/3 a=√10/√3          v        a=-√10/√3 a=√30/3             v         a=-√30/3 czyli wychodzi, że żadna odpowiedź nie jest poprawna, sprawdź czy na pewno wszystko dobrze przepisałeś/aś zwróć też uwagę, że w tym zadaniu współczynniki kierunkowe oznaczono a₁ i a₂, natomiast samo a było tu parametrem "Beatus, qui prodest, quibus potest." Pozdrawiam M.Y.

Dodaj swoją odpowiedź