Matematyka
budzia1234
2017-06-24 10:52:35
Oblicz podaną sumę= 29+22+15+.....(-273)
Odpowiedź
andi94
2017-06-24 13:28:04

29 + 22 + 15 + ...  (-272)    - ciąg arytmetyczny malejący [latex]a_1 = 29\r = 22-29 = 15-22 = -7\a_{n} = -272\n = ?\S_{n} = ?[/latex] [latex]a_{n} = a_1 + (n-1)cdot r\\-272 = 29 + (n-1)cdot(-7)\\-272 = 29 - 7n + 7\\-272 = 36 - 7n\\7n = 36+272\\7n = 308 /:7\\n = 44[/latex] [latex]S_{n} = frac{a_1+a_{n}}{2}cdot n\\S_{44} = frac{29-272}{2}cdot44=-243cdot22 = -5346[/latex] Odp. Podana suma wynosi: -5346.

Dodaj swoją odpowiedź