Matematyka
basia0818
2017-06-24 11:06:15
12. Wypisz liczby całkowite należące do przedziału: a)< -7;3> , b)(-7/3;3) 13. Rozwiąż nierówność 5 − 2(3 − 2x) ≥ 7 + 8x . Zaznacz zbiór rozwiązań na osi liczbowej. Podaj najmniejszą liczbę całkowitą, która nie spełnia tej nierówności. 21. Trzy kamienie ważą łącznie 26 kg. Stosunek ich wag jest równy 1:5:7. Ile waży najcięższy z kamieni?
Odpowiedź
kukizz
2017-06-24 11:50:21

12, a) <-7;3> {-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3} b) -7/3,3) {-2,-1,0,1,2} 13. 5-2(3-2x)>/ 7+8x       5-6+4x >/ 7+8x       -8>/4x             __________       -2>/x               _________-2_________                             Od -nieskończoności do do -2( przy czym kółeczko zamalowane, bo -2 również należy do tego zbioru) * Liczba niespełniająca warunków to -1 Zadanie 21 Całość=26kg         1x= I kamień 5x= II kamień 7x= III kamień 1x+5x+7x=26 13x=26 x=2kg I kamień=2kg II kamień= 5*2= 10 kg III kamień= 7*2=14 kg Odp. NAjcięższy kamień waży 14kg

ewelajnaaa25
2017-06-24 11:51:36

12. Liczby całkowite to: { ...; -4;-3;-2;-1; 0 ; 1; 2; 3; 4; 5; ...} a) Przedział <-7; 3> jest obustronnie domknięty, czyli liczby -7 i 3 należą do tego przedziału. Zatem mamy odpowiedź: {-7;-6;-5;-4;-3;-2;-1; 0; 1; 2; 3} b) Przedział [latex]left(-dfrac{7}{3}; 3 ight)[/latex] jest obustronnie otwarty, zatem liczby [latex]-dfrac{7}{3}=-2dfrac{1}{3}[/latex] i [latex]3[/latex] nie należą do tego przedziału. Zatem mamy odpowiedź: {-2;-1; 0; 1; 2} 13. [latex]5-2(3-2x)geq7+8x\\5-6+4xgeq7+8x\\-1+4xgeq7+8x\\4x-8xgeq7+1\\-4xgeq8 |:(-4) < 0\\xleq-2[/latex] Oś w załączniku. Najmniejszą liczbą całkowitą, która nie spełnia tej nierówności jest liczba -1. 21. Przyjmijmy pewną jednostkę masy x. Wówczas kamienie mają masy: 1x; 5x i 7x Budujemy i rozwiązujemy równanie: x + 5x + 7x = 26 13x = 26    |:13 x = 2 (kg) Najcięższy kamień ma masę 7x = 7 · 2kg = 14kg.

Dodaj swoją odpowiedź