Matematyka
Balou
2017-06-24 11:13:05
13. Prosta y = [latex] frac{1}{2}x[/latex] - 1 jest równoległa do prostej: a) y = [latex] frac{1}{2}x +3[/latex] b) y = 2x + 4 c) y = 2x + 7 d) y = [latex] frac{1}{2}x -2[/latex] Prosze o rysunek pomocniczy.[latex] frac{1}{2} [/latex]
Odpowiedź
adi8899
2017-06-24 12:21:01

Zadanie wykonam w załączniku

maks1011
2017-06-24 12:22:16

Rysunek w załączniku... Prawidłowe odpowiedzi to A i D. (-_-(-_-)-_-)

Dodaj swoją odpowiedź