Fizyka
favouritte
2017-06-24 11:40:25
Od czego zależy wartość przyspieszenia grawitacyjnego?
Odpowiedź
maniek
2017-06-24 12:17:37

F = Fg [latex]mg = frac{GMm}{R^2} /: m [/latex] [latex]g = frac{GM}{R^2} [/latex] Przyspieszenie grawitacyjne zależy od : M = masy ciała wytwarzającego pole grawitacyjne [ kg]  R = odległości między środkami ciał [ m ]  G - stałej grawitacji : G = 6,67 *10⁻¹¹ N*m² /kg²

megunia34
2017-06-24 12:18:52

Ze wzoru na przyspieszenie grawitacyjne: [latex]g= frac{G*M}{R^2} [/latex] gdzie: g to przyspieszenie grawitacyjne G to stała grawitacji M to masa ciała wytwarzającego pole grawitacyjne R to odległość między środkami ciał wynika że: - wartość przyszpieszenia grawitacyjnego jest wprost proporcjonalna do masy ciała wytwarzającego pole grawitacyjne (M), - wartość przyspieszenia grawitacyjnego jest odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między środkami ciał (R). Mówiąc prościej: im większa masa ciała wytwarzającego pole grawitacyjne (np. Ziemi), tym przyspieszenie grawitacyjne większe, a im większa odległość między środkami ciał, tym przyspieszenie grawitacyjne jest mniejsze. "Beatus, qui prodest, quibus potest." Pozdrawiam M.Y.

Dodaj swoją odpowiedź