Biologia
ninka9987
2017-06-24 12:07:45
1 Określ czy podane zdania są prawdziwe , czy fałszywe. Zdania fałszywe zamień na prawdziwe. a) Żółć jest płynem wytwarzanym w komórkach wątroby. b) nadmiar żółci jest magazynowany w pęcherzyku żółciowym. c) Nadmierna kifoza powstaje wskutek zbyt dużej masy ciała. d) Skurcz auksotoniczny to skurcz wywołujący zmianę długości mięśnia bez zmiany jego napięcia. e) Sarkomer jest podstawową jednostką funkcjonalną mięśnia. f) mięśnie głowy odpowiadają m.i.n za mimikę. 2 Wymień przynajmniej 6 cech krągłoustych.
Odpowiedź
Mateuszek1923456
2017-06-24 16:30:07

1. a) Żółć jest płynem wytwarzanym w komórkach wątroby. P b) nadmiar żółci jest magazynowany w pęcherzyku żółciowym. P c) Nadmierna kifoza powstaje wskutek zbyt dużej masy ciała.F d) Skurcz auksotoniczny to skurcz wywołujący zmianę długości mięśnia bez zmiany jego napięcia. F e) Sarkomer jest podstawową jednostką funkcjonalną mięśnia. P f) mięśnie głowy odpowiadają m.i.n za mimikę. P 2. 1. Nie posiadają szczęk 2. Nie mają parzystych płetw 3. Skóra nie jest pokryta łuskami 4. Posiadają szkielet chrzęstny z struną grzbietową 5. Posiadają tylko pojedynczy otwór nosowy 5. Skrzela są workowate 6. Serce  jest skrzelowe, a układ krążenia zamknięty.

Dodaj swoją odpowiedź