WOS
pasek14
2017-06-24 12:21:25
Podaj po 3 przykłady zbiorowości,grup,społeczności i wspólnot
Odpowiedź
atiaaa
2017-06-24 12:32:03

Zbiorowośc społeczna, para, krąg społeczny. wspólnoty: obiektywne i subiektywne, formalne i niefrormalne, całkowite i częsciowe, bezpośrednie i pośrednie

Dodaj swoją odpowiedź