Matematyka
Konto usunięte
2017-06-24 13:02:25
9. Prosta prostopadła do prostej y=x przechodząca przez punkt (3,1) ma równanie a) y = -x+4 b) y = x+4 c) y = x-2 d) y = -x-2 Prosze o rysunek do wyliczen.
Odpowiedź
kasiarzynax3
2017-06-24 17:56:08

Dla prostych prostopadlych a₁*a₂=-1 1 * a=-1 a=-1 y=-x+b Podstawiam wspolrzedne punktu: -3+b=1 b=1+3 b=4 y=-x+4 Odp. A

Dodaj swoją odpowiedź