Język angielski
beforeiself
2017-06-24 13:09:15
Użycie: Some, any, how much, how many -some -any -how much -how many Proszę o zrozumiałą i czytelną odpowiedź.
Dodaj swoją odpowiedź