Matematyka
aversonn
2017-06-24 13:29:45
Cztery zadania z matematyki.
Odpowiedź
frixion
2017-06-24 17:45:54

14. a) TAK, (kiedy zbiory A i B są rozłączne) np.: A={1,2,3,4}  B={5,6}    ⇒   AB={1,2,3,4} = A b) TAK Zbiór X zawiera się w zbiorze Y (X⊂Y) jeżeli każdy element zbioru X jest również elementem zbioru Y Wszystkie elementy zbioru A należą do zbioru A, więc A⊂A 15. NIE KAŻDY np.:  1.  A={1,2,3,4},  B={3,4,5,6}     A B = {1,2}     (A B)∪B={1,2,3,4,5,6}≠A  2.  A=(-5;8>,  B =<0;9)     A B = (-5;0)    (A B)∪B=(-5;9)≠A chociaż: 3.  A={1,2,3,4,5}, B={3,4,5}     A B = {1,2}    (A B)∪B={1,2,3,4,5}=A 4.  A=(-5;8>,  B =<0;8)     A B = (-5;0)∪{8}    (A B)∪B=(-5;8)=A { (A B)∪B = A tylko wtedy gdy B⊂A } 16. x∈A∩B wtedy i tylko wtedy, gdy x∈A i x∈B x∈A∪B wtedy i tylko wtedy, gdy x∈A lub x∈B x∈A B wtedy i tylko wtedy, gdy x∈A i x∉B x∉A∩B wtedy i tylko wtedy, gdy x∉A lub x∉B x∉A∪B wtedy i tylko wtedy, gdy x∉A i x∉B 17. {x∉C   i   x∈D}  ⇒  x ∈ D C {x∈C   i   x∈D}  ⇒  x ∈ D∩C {x∈C lub  x∈D}  ⇒  x ∈ D∪C

Dodaj swoją odpowiedź