Matematyka
blaaa
2017-06-24 13:57:05
Daje naj za dokładne rozwiązanie zadań, wiecie, żeby każdy zrozumiał z skąd co się wzięło ;) 1. Oblicz obwód prostokąta, którego przekątne o długości [latex]6 sqrt{3} [/latex] przecinają się pod kątem 120°. 2. Oblicz wartość danego wyrażenia, jeśli wiesz, że α jest kątem ostrym i cos α=[latex] frac{1}{3} [/latex]: a)cos(90°+α) b)tg(180°-α) 3. Zbadaj, czy istnieje taki kąt α ∈ (0°,180°), dla którego zachodzi równość ( sin α-2cos α) ^{2} =4(1-sin α cos α). Jeśli tak to wyznacz jego miarę.
Odpowiedź
kasztan159
2017-06-24 17:35:45

Rozwiązania w załącznikach

Dodaj swoją odpowiedź