Geografia
kotusia15
2017-06-24 14:10:45
Jakie są formy rzeźby terenu powstałe w skutek przejścia lądolodu
Odpowiedź
metalcoremr
2017-06-24 17:02:53

Formy powstające pod lądolodem: -ozy, -kemy, -mutony, -równiny moreny dennej, -rynny subglacjalne (to w nich powstają jeziora rynnowe). Formy powstające przed czołem lądolodu: -pradoliny, -moreny czołowe, -sandry, -drumliny. Inne formy: -moreny boczne, -głazy narzutowe, -pokrywy lessowe.

Dodaj swoją odpowiedź