Historia
rogalik
2017-06-24 15:46:25
Omów różnice między stylem barokowym  a klasycystycznym. Weź pod uwagę sztukę i architekturę PROSZĘ POMOCY!!!!
Odpowiedź
Colucci1
2017-06-24 19:55:06

Klasycyzm: - jasność - racjonalizm - równowaga - zachowanie proporcji - dążenie do rozumnego odtworzenia natury - prostota - harmonia - porządek - uniwersalizm - syntetyczność. Barok: - dynamika - skomplikowanie - subiektywizm - zachwianie proporcji - odejście od naśladowania natury

Dodaj swoją odpowiedź