Matematyka
kownatk
2017-06-24 16:06:55
W trójkącie prostokątnym ABC dane są: długość przeciwprostokątnej |BC| = pierwiastek z 146cm oraz długość przyprostokątnej |AB| = 5 cm. a) Oblicz długość drugiej przyprostokątnej. b) Oblicz miary kątów ostrych trójkąta (skorzystaj z tablic wartości funkcji trygonometrycznych). c)Oblicz długość wysokości trójkąta poprowadzonej na przeciwprostokątną oraz cosinus kąta, jaki tworzy ta wysokość z krótszą przyprostokątną.
Odpowiedź
amerikano
2017-06-24 22:59:13

Rozwiązanie w załączniku.

Dodaj swoją odpowiedź