Chemia
2pacoos
2017-06-24 16:47:55
Uzupełnij schemat doświadczenia. Podkreśl nazwę odczynnika, który – po dodaniu do niego roztworów opisanych związków i wymieszaniu zawartości probówek – umożliwi zaobserwowanie różnic w przebiegu doświadczenia z udziałem winianu disodu probówka I i octanu sodu probówka II. Odczynnik: – zawiesina świeżo wytrąconego wodorotlenku miedzi(II) – odczynnik Tollensa – wodny roztwór oranżu metylowego Opisz zmiany możliwe do zaobserwowania w czasie doświadczenia, pozwalające na potwierdzenie, że do probówki I wprowadzono roztwór winianu disodu, a do probówki II – roztwór octanu sodu. Czy mogę tak rozwiązać to zadanie: oranż metylowy probówka I: Zmiana zabarwienia roztworu z pomarańczowego na żółty wolniej niż w probówce II probówka II: Zmiana zabarwienia roztworu z pomarańczowego na żółty szybciej niż w probówce I ?
Odpowiedź
AsIuLeCzKaAsIa
2017-06-24 19:34:16

Należy oczywiście użyć zawiesiny świeżo strąconego wodorotlenku miedzi(II). Zmiany jakie zaobserwujemy: Probówka z winianem - Zawiesina rozpuszcza się, a klarowny roztwór przybiera szafirową barwę. Probówka z octanem - brak obserwacji Co się stało w probówce z winianem? Powstał kompleks kationu miedzi z jonami winianowymi, który powoduje taką barwę. Ogólnie próba z Cu(OH)₂ pozwala wykryć związki, w których występuje wiele grup OH(przynajmniej dwie takie grupy), które znajdują się przy sąsiednich atomach węgla.      I - C - OH    I - C - OH    I A reakcja, która zajdzie przedstawiona jest w załączniku (nie jest ona wymagana na maturze). ========================================================== (-_-(-_-)-_-)

Dodaj swoją odpowiedź