Matematyka
hernameisaneta
2017-06-24 17:01:35
pole kwadratu jest równe 3 i jedna szósta dm kwadratowego. oblicz długość boku tego kwadratu
Odpowiedź
Sandors
2017-06-24 17:11:52

[latex]P = 3frac{1}{6} dm^{2} = frac{19}{6} dm^{2}\i\P = a^{2}\\a^{2} = frac{19}{6}\\a = sqrt{frac{19}{6}}=frac{sqrt{19}}{sqrt6}cdotfrac{sqrt{6}}{sqrt{6}} = frac{sqrt{114}}{6} dm[/latex]

C3Naaa
2017-06-24 17:13:07

Wzór na pole kwadratu to [latex]mathrm{P=a^2}[/latex], gdzie a - długość boku kwadratu Wiemy, że [latex]mathrm{P=3 frac{1}{6}dm^2 }[/latex] Podstawiamy do wzoru na pole i obliczamy długość boku: [latex]mathrm{3 frac{1}{6} =a^2} \ \ mathrm{ frac{19}{6} =a^2} \ \ mathrm{a= sqrt{frac{19}{6}}=frac{ sqrt{19} }{ sqrt{6} } = frac{ sqrt{114} }{6} [dm]}[/latex] Odp. Długość boku jest równa [latex]mathrm{frac{ sqrt{114} }{6} dm.}[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź