Chemia
zmysłowa18
2017-06-24 17:22:05
Fosforan (V) wapnia jest solą nierozpuszczalną. Ale już jej kwaśne formy: wodorofosforan (V) wapnia i diwodorofosforan (V) wapnia są dobrze rozpuszczalne. Podaj wzory chemiczne wszystkich wymienionych soli i ułóż je ze wzrostem ich rozpuszczalności w wodzie. Na jakiej podstawie ustala się rozpuszczalność takich soli? Informacja w tablicach, jakieś prawo?
Odpowiedź
angelika6916
2017-06-24 19:17:07

Co do tej rozpuszczalności to zarówno fosforan(V) jak i wodorofosforan(V) wapnia są praktycznie nierozpuszczalne w wodzie. Dopiero diwodorofosforan(V) wapnia wykazuje dość dobrą rozpuszczalność. Fosforan(V) wapnia - Ca₃(PO₄)₂                         ↓ Wodorofosforan(V) wapnia - CaHPO₄                 ↓ wzrost rozpuszczalności Diwodorofosforan(V) wapnia - Ca(H₂PO₄)₂         ↓ W chemii jest reguła, że przy dodawaniu kolejnych kwaśnych atomów wodoru do soli rozpuszczalność rośnie. Tak jest w przypadku powyżej. Jednak od tej reguły jest dość wiele wyjątków np. Na₂CO₃ ma lepszą rozpuszczalność od NaHCO₃. Jedynym dobrym i pewnym sposobem jest sprawdzanie rozpuszczalności w odpowiednich tabelach, gdyż regułka powyżej może nas niestety okłamać. (-_-(-_-)-_-)

Dodaj swoją odpowiedź