Religia
artur71
2017-06-24 18:03:05
Przepisz fragment z Pisma Swiętego, który uważasz za szczególnie ważny dla Ciebie i uzasadnij dlaczego - praca nie mniej niż 250 słów
Odpowiedź
dziudzia99
2017-06-24 19:12:40

Myślę, że najważniejszy dla mnie jest fragment z Ewangelii wg św. Mateusza. Mówi on: "wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie (Mt 5, 14-16)". Można by z pewnością napisać tysiące (jeśli nie miliony) książek, na temat tego, jak być dobrym człowiekiem, a zarazem naśladowcą Chrustusa. Można by pisać prace magisterskie i robić doktoraty z moralności chrześcijańskiej. Ale Jezus wszystkie te zasady streścił w zacytowanych powyżej słowach, porównując Jego wyznawców do światła świecy. Dlaczego? Wydaje mi się, że chciał w ten sposób pokazać, że najważniejsze, co trzeba robić, to być przykładem i tak jak latarnia oświeca drogę statkom, tak chrześcijanie powinni oświetlać innym drogę. Stać się ich przewodnikami i jednocześnie wzorami do naśladowania. Należy wypełniać przykazania, a szczególnie przykazanie miłości do bliźniego. Śmiało można zaryzkować stwierdzenie, że Jezus jest genialny. Co prawda, wiedza, którą mamy współcześnie, różni się od tego, co wiedzieli współcześni Jezusowi, ale nie ulega wątpliwości, że światło jest szybkie. Dziś wiemy, że prędkość światła jest największą z prędkości. Powinniśmy pomagać ludziom i czynić dobro, niemal z prędkością światła. Zawsze, gdy czytam ten fragment, przypomina mi się fragment orędzia paschalnego, opisujący zapalony paschał. "Chociaż dzieli się on użyczając światła, nie doznaje jednak uszczerbku, żywi się bowiem strugami wosku, który dla utworzenia tej cennej pochodni wydała pracowita pszczoła". Paschał nie doznaje uszczerbku, więc także my będąc dobrymi ludźmi, nie powinniśmy się poddawać, gdyż przytoczony na początku fragment z Ewangelii wg św. Mateusza niejako zobowiązuje chrześcijan do tego. Podsumowując, uważam, że przytoczony w pierwszym akapicie fragment ewangelii za ulubiony, ponieważ jasno pokazuje, co trzeba czynić, aby osiągnąć zbawienie. Że wystarczy po prostu być dobrym.

Dodaj swoją odpowiedź