Historia
magdusiakaminska
2017-06-24 18:44:05
wymień bitwy z okresu wojen polsko-szwedzkich: bitwa pod kircholmem.
Odpowiedź
sawoo96
2017-06-24 19:36:15

Najważniejsze bitwy wojen polsko - szwedzkich: - Kokenhauzen w 1601r - Biały Kamień w 1604r - Kircholm w 1605r - bitwa morska koło Oliwy w 1627r Potop szwedzki (1655-1660): -  kapitulacja pod Ujściem 1655 -  Warka  w 1656r - obrona Jasnej Góry w 1655r -  Prostki 1656

Dodaj swoją odpowiedź