Matematyka
gosialena
2017-06-24 18:50:55
Pan Kowalski kupił 840 akcji spółki A po pewnej cenie. Po pewnym czasie gdy cena akcji spółki A wzrosła o 15% w stosunku do ceny kupna pan Kowalski sprzedał swoje akcje za łączną kwotę 17640. Oblicz po jakiej cenie kupił, a po jakiej sprzedał pan Kowalski akcje spółki A?
Odpowiedź
nieuk69
2017-06-24 20:13:40

840 aukcji - zakup 17640  cena sprzedaży po wzroście o 15% 17640 : 840 = 21  21- tyle kosztowała jedna akcja po wzroście o 15 % 15% z 21 = 3,15 tyle kosztowała jedna akcja podczas zakupu . 

boria999
2017-06-24 20:14:55

17640 / 840=21zł.   (cena jednej akcji po wzroście 15%) 15% --   x 100% --- 21 100x =15*21 100x =315  /÷100 x =3,15 zł           (cena akcji przy zakupie)

Dodaj swoją odpowiedź