Chemia
mimuszek
2017-06-24 19:38:45
Jak otrzymuje się alkohole jedno wodorotlenowe takie jak propanol butanol pentanol i wyższe.
Odpowiedź
Ańxd
2017-06-24 21:42:55

Jest na to kilka metod. Ja przedstawię tylko niektóre... ========================================================== 1) Reakcja halogenoalkanów z silnymi zasadami ( z reguły NaOH, KOH ) w środowisku wodnym (ważne). Halogenoalkan to taki alkan, który zamiast jakiegoś atomu wodoru ma atom fluoru, chloru, bromu lub jodu np. chloroetan C₂H₅Cl. Ta reakcja ma ogólny przebieg: HALOGENOALKAN + ZASADA ==H₂O==> ALKOHOL + SÓL W sumarycznym równaniu reakcji atom chloru, fluoru,... zastąpiony jest grupą OH a to co zostało tworzy sól np. NaCl, NaBr itp. ========================================================== 2) Przyłączanie wody do alkenów w środowisku kwasowym. ALKEN + WODA ===H⁺===> ALKOHOL Wiązanie podwójne w alkenie znika, a woda przyłącza się do atomów węgla, które to wiązanie tworzyły. Ale nie byle jak. Wodór przyłącza się do tego atomu węgla, który ma więcej przyłączonych atomów wodoru. Grupa OH przyłącza się do drugiego atomu.Nazywamy to regułą Markownikowa(załącznik). Oczywiście wodór może przyłączyć się gdzie indziej, ale reguła Markownikowa określa jaki jest główny produkt, czyli ten, który powstaje w największym stopniu. ========================================================== 3) Reakcje inne: Etanol otrzymamy w reakcji fermentacji alkoholowej z glukozy. C₆H₁₂O₆ ==drożdże==> 2 C₂H₅OH + CO₂↑ Metanol można uzyskać z gazu syntezowego ( mieszanina CO i H₂ ) przy wysokim ciśnieniu i temperaturze oraz przy użyciu katalizatora np. ZnO, CuO. CO + 2 H₂ ===p,T, kat===> CH₃OH ========================================================== W załącznikach znajdują się przykłady do pierwszych dwóch sposobów otrzymywania alkoholi oraz graficzne przedstawienie reguły Markownikowa. (-_-(-_-)-_-)

Dodaj swoją odpowiedź