Matematyka
rafciu27
2017-06-24 21:48:35
1) oblicz 10% liczby a) 250 b)420 c)140 d)60 2) oblicz: a) 40% liczby 500 b) 30% liczby 130 c) 5% liczby 120
Odpowiedź
angela0913
2017-06-25 04:08:04

1) 10% z liczby 250 0,1 · 250=25 10% z liczby 420 0,1 · 420=42 10% z liczby 140 0,1 · 140=14 10% z liczby 60 0,1 · 60=6 2) 40% z liczby 500 0,4 · 500=200 30% z liczby 130 0,3 · 130=39 5% z liczby 120 0,05 · 120= 6

brzy
2017-06-25 04:09:19

1) Procent zamieniam na ułamek zwykły: [latex]10\%= frac{1}{10} \\a)\ frac{1}{10} *250= frac{1}{10}* frac{250}{1}= frac{1}{1} * frac{25}{1} = frac{25}{1} =25\\b)\ frac{1}{10} *420= frac{1}{10}* frac{420}{1}= frac{1}{1} * frac{42}{1} = frac{42}{1} =42\\c)\ frac{1}{10} *140= frac{1}{10}* frac{140}{1}= frac{1}{1} * frac{14}{1} = frac{14}{1} =14\\d)\ frac{1}{10} *60= frac{1}{10}* frac{60}{1}= frac{1}{1} * frac{6}{1} = frac{6}{1} =6[/latex] 2) Procent zamieniam na ułamek dziesiętny (drugi sposób obliczenia procentu z liczby): [latex]a)\40\%=0,4\0,4*500=200\\b)\30\%=0,3\0,3*130=39\\c)\5\%=0,05\0,05*120=6[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź