Matematyka
~san
2017-06-24 22:02:15
10 punktów + naj za 10 zadanie z matematyki.
Odpowiedź
ppp123
2017-06-25 04:13:14

[latex] frac{x+a}{b} +c=d[/latex] (x+a)/b=d-c x+a=b(d-c) x=b(d-c)-a [latex] frac{x-a}{b}*y=k[/latex] x-a=b*k/y x=[latex] frac{b*k}{y} +a[/latex] [latex] frac{x*a-b}{y} +m=p[/latex] [latex] frac{xa-b}{y} =p-m[/latex] x*a-b=y(p-m) x*a=y(p-m)+b x=[latex] frac{y((p-m)+b}{a} [/latex] (x²+a)*b-c=m (x²+a)*b=m+c x²+a=(m+c)/b x²=[latex] frac{m+c}{b} -a[/latex] x=[latex] sqrt{ frac{m+c}{b}-a} [/latex] ([latex] frac{x^2}{c} -p)*m=k[/latex] [latex] frac{x^2}{c} -p= frac{k}{m} [/latex] x²/c=[latex] frac{k}{m} +p[/latex] x²=c([latex] frac{k}{m} +p)[/latex] x=[latex] sqrt{c( frac{k}{m}+p) } [/latex] (x+a)*b-c=d (x+a)*b=d+c x+a=(d+c)/b x=[latex] frac{d+c}{b} -a[/latex] [latex] frac{x+a}{b+c}=n [/latex] x+a=n(b+c) x=n(b+c)-a

qwerty12345
2017-06-25 04:14:29

[latex] frac{x+a}{b} +c=d /-c\ frac{x+a}{b} =d-c /*b\ frac{b(x+a)}{b} =b(d-c)\x+a=b(d-c) /-a\x=b(d-c)-a\\ frac{x-a}{b} *y=k\ frac{y(x-a)}{b} =k /*b\ frac{b*y(x-a)}{b}=bk\y(x-a)=bk /:y\x-a= frac{bk}{y} /+a\x= frac{bk}{y}+a\\ frac{x*a-b}{y} +m=p /-m\frac{x*a-b}{y}=p-m /*y\ frac{y(x*a-b)}{y} =y(p-m)\x*a-b=y(p-m) /+b\x*a=y(p-m)+b /:a\x= frac{y(p-m)+b}{a} [/latex] [latex](x^2+a)*b-c=m /+c\(x^2+a)*b=m+c /:b\x^2+a= frac{m+c}{b} /-a\x^2= frac{m+c}{b} -a\x= sqrt{ frac{m+c}{b}-a }\\( frac{x^2}{c} -p)*m=k /:m\ frac{x^2}{c} -p= frac{k}{m} /+p\ frac{x^2}{c} = frac{k}{m} +p /*c\ frac{cx^2}{c}=c( frac{k}{m} +p)\x^2=c( frac{k}{m}+p)\x= sqrt{c( frac{k}{m}+p) }\\(x+a)*b-c=d /+c\(x+a)*b=d+c /:b\x+a= frac{d+c}{b} /-a\x= frac{d+c}{b} -a\\ frac{x+a}{b+c} =n /*(b+c)\ frac{(b+c)(x+a)}{b+c} =n(b+c)\x+a=n(b+c) /-a\x=n(b+c)-a[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź