Matematyka
kikuska
2017-06-24 22:50:05
Proszę o pomoc z matematyki
Odpowiedź
dsjfhghhg
2017-06-25 01:06:08

zad 15 a=-2 < 0 , więc funkcja jest malejaca punkt przeciecia z osią OY : y=-2*0+7=7 (0,7) odp. d) zad 17 y=ax+b      wzór prosteja=2Przechodzi przez punkt P=(0,-5) czyli jeżeli x=0 to y=-5 dane punktu oraz współczynnik a podstawiamy do wzoru prostej i obliczamy b-5=2*0+b-5=bb=-5wzór prostej y=2x-5odp: BZad 19y=-½x+⅔: -½x+⅔=0 /*(-2) x=-2/3*(-2) x=4/3 b) y=3x-4 3x-4=0 3x=4 x=4/3 Odp: B

Kamilos21
2017-06-25 01:07:23

zadanie 15. Odp. D zadanie 17 Odp. B zadanie 19 Odp. B

Dodaj swoją odpowiedź