Matematyka
1920Mateuszek
2017-06-24 22:56:55
Zapisz liczbe w notacji wykładniczej. I jak to zrobic ? 625 000 000 = ★ 7 008 000= ★ 0,00000099= ★ 0,00020002 = ★
Odpowiedź
Pogo
2017-06-25 00:41:50

625 000 000 = 6,25 * 10⁸  7 008 000=7,008*10⁶  0,00000099= 9,9*10⁻⁷  0,00020002 = 2,0002*10⁻⁴ Zasada zapisu a*10ˣ,   a∈(1,10), Mnozenie przez 10ˣ - przesuwamy przecinek o tyle miejsc, ile jest rowny wykladnik x∈C.

Dodaj swoją odpowiedź