Matematyka
tomaszchudala
2017-06-24 23:51:35
1) Poparcie w marcu partii A wyniosło 6,8% a w maju 10,2% a) o ile punktów procentowych było większe poparcie w maju b) o ile procentów większe było poparcie w maju niż w marcu? c) o ile procentów mniejsze było poparcie w marcu niż w maju? 2) Michał ma 18 zabawek, a Karol 12zabawek a) jakim procentem zabawek Karola są zabawki Michała b) o ile procent Karol ma mniej zabawek niż Michał? c) o ile procent Michał ma więcej zabawek niż Karol 3) Ewa miała 120zł. Od dziadka dostała 20% swojej kwoty. A następnie straciła 20% swoich wszystkich oszczędności (razem z dziadka kwotą) Czy nadal będzie mieć 120%?
Odpowiedź
tomek920
2017-06-25 02:50:00

Zadanie 1: Marzec - 6,8% Maj - 10,2% a) o ile punktów procentowych było większe poparcie w maju? [latex]10,2-6,8=3,4[/latex] W maju poparcie było o 3,4 punktu procentowego większe niż w marcu. b) o ile procent większe było poparcie w maju niż w marcu? [latex]egin{array}{ccc}0,068a&-&100\%\0,102a-0,068a & - & xend{array}[/latex] [latex]x=cfrac{0,034acdot100\%}{0,068a}=50\%[/latex] W maju poparcie było o 50% większe niż w marcu. c) o ile procentów mniejsze było poparcie w marcu niż w maju? [latex]egin{array}{ccc}0,102a & - & 100\%\ 0,102a-0,068a & - & xend{array}[/latex] [latex]x=cfrac{0,034acdot100\%}{0,102a}=33cfrac{1}{3}\%[/latex] W marcu poparcie było o [latex]33cfrac{1}{3}\%[/latex] mniejsze niż w maju. Zadanie 2: Michał ma 18 zabawek, a Karol 12 zabawek. a) jakim procentem zabawek Karola są zabawki Michała [latex]egin{array}{ccc}12 & - & 100\%\ 18 & - & pend{array}[/latex] [latex]p=cfrac{18cdot100\%}{12}=150\%[/latex] Zabawki Michała stanowią 150% zabawek Karola. b) o ile procent Karol ma mniej zabawek niż Michał? [latex]egin{array}{ccc}18 & - & 100\%\6 & - & pend{array}[/latex] [latex]p=cfrac{6cdot100\%}{18}=33cfrac{1}{3}\%[/latex] Karol ma o [latex]33cfrac{1}{3}\%[/latex] mniej zabawek od Michała. c) o ile procent Michał ma więcej zabawek niż Karol [latex]egin{array}{ccc}12 & - & 100\%\ 6 & - & pend{array}[/latex] [latex]p=cfrac{6cdot100\%}{12}=50\%[/latex] Michał ma o 50% więcej zabawek niż Karol. Zadanie 3: Ewa miała 120zł. Od dziadka dostała 20% swojej kwoty. A następnie straciła 20% swoich wszystkich oszczędności (razem z dziadka kwotą) Czy nadal będzie mieć 120zł? Jeżeli dostała 20%, to razem miała 120% początkowej kwoty: [latex]120\% cdot 120 = 1,2cdot120=cfrac{12}{10}cdot120=12cdot12=144[/latex] Po stracie 20% zostało jej 80% pieniędzy: [latex]80\%cdot144=cfrac{8}{10}cdot144=115,20[/latex] Po stracie będzie miała 115,20 zł.

Dodaj swoją odpowiedź