Matematyka
wariatek
2017-06-24 23:58:25
Przez 80 minut samochód jechał ze stałą prędkością 60 km/h. Przez kolejne 90 minut samochód jechał ze stałą prędkością 70 km/h. Jaką w sumie odległość pokonał samochód?
Odpowiedź
kaśkamp5
2017-06-25 04:35:14

80 min=1h 20 min 20 min=1/3h=1/3*60 min 1h---60 km 20 min----1/3*60=20 km 80 min----60 +20=80 km 90min=1h 30 min 30min=1/2h=1/2*60min 1h--70 km 30 min----1/2*70 =35 km 90min----70+35=105 km 80+105=185 km---taką trasę pokonał samochód

Dodaj swoją odpowiedź