Chemia
werex
2017-06-25 00:05:15
proszę pilne daje naj
Odpowiedź
wegier
2017-06-25 03:30:04

a) 1. P4 + 5 O2 ---> P4O10     2. P4O10 + 12 NaOH ---> 4 Na3PO4 + 6 H20     3. P4O10 + 6 H2O      ---> 4 H3PO4     4. 2 K      +       2 H2O ---> 2 KOH + H2     5. H3PO4 + 3KOH      ---> K3PO4 + 3 H2O     6. 2 KOH + CO2         ---> K2CO3 + H2O b) 2. jonowa: P4O10 + 12Na+  + 12(OH)-   ---> 12Na+  + 4 (PO4)3-  + 6 H2O         jonowa skrócona: P4O10 + 12(OH)-   ---> 4 (PO4)3- + 6 H2O     6. jonowa: 2K+  + 2(OH)-  + CO2 ---> 2K+  + (CO3)2-  + H2_         jonowa skrócona: 2 (OH)-  + CO2       --->  (CO3)2-  + H2O c) Fosforan tripotasowy. 

Dodaj swoją odpowiedź