Matematyka
antyczka21
2017-06-25 00:25:45
Pomoże ktoś? ^2 - do kwadratu, czy tam potęgi drugiej (2-b)^2 = (3x+4)^2 = (3x-2y)^2 = (3x+5)(3x-5) =
Odpowiedź
Agulek44
2017-06-25 01:32:54

Wzory: (a-b)^2=a^2-2ab+b^2 (a+b)^2=a^2+2ab+b^2 (a+b)(a-b)=a^2-b^2 (2-b)^2=2^2-2*2*b+b^2=4-4b+b^2 (3x+4)^2=(3x)^2+2*3x*4+4^2= 9x^2+24x+16 (3x-2y)^2=(3x)^2-2*3x*2y+(2y)^2=9x^2-12xy+4y^2 (3x+5)(3x-5)=(3x)^2-5^2=9x^2-25

ewela2709
2017-06-25 01:34:09

(2-b)^2 = 4-4b+b^2 (3x+4)^2=9x^2+24x+16 (3x-2y)^2=9x^2-12y+4y^2 (3x+5)(3x-5)=9x^2- 25

Dodaj swoją odpowiedź