Muzyka
Nieidealnax3
2017-06-25 01:20:25
Z czego jest zbudowany aparat głosowy?
Odpowiedź
battt98
2017-06-25 05:27:27

Aparat głosowy zbudowany jest z krtani. Wewnątrz krtani znajdują się dwa fałdy tkanki łącznej - struny głosowe, które drgając pod wpływem strumienia powietrza są źródłem ludzkiego głosu. W procesie powstawania dźwięków udział biorą narządy mowy. Należą do nich:- aparat oddechowy - tchawica, oskrzela, płuca, przepona;- aparat fonacyjny - krtań, struny głosowe, nos;- aparat artykulacyjny - jama ustna, język, języczek.Przy wydobywaniu głosu bardzo ważną rolę odgrywa przepona. Dlatego podczas nauki śpiewu należy wykonywać ćwiczenia oddechowe.

Dodaj swoją odpowiedź