Matematyka
natuskkaa
2017-06-25 02:01:25
Zadanie 1. Na pewnej mapie odległość zabytkowej kapliczki od ratusza w centrum miasteczka wynosi 3,8 cm, zaś w rzeczywistości 1900 m. Oblicz skalę tej mapy. Zadanie 2. Szkółka leśna ma kształt prostokąta o wymiarach: 1200 × 1600 metrów. Jakie wymiary ma ten prostokąt na mapce, w skali 1:20000?
Odpowiedź
anecialajt
2017-06-25 03:14:15

1. 3,8 cm - 1900 m 1 cm - x x = 500 m 1 cm - 500 m 1 cm - 50 000 cm 1 : 50 000 Skala tej mapy wynosi 1 : 50 000. 2. 1 : 20 000 1 cm - 20 000 cm 1 cm - 200 m --> w tej skali odcinek o długości 200 m będzie miał 1 cm 1200 : 200 = 6 (cm) 1600 : 200 = 8 (cm) Prostokąt na mapce będzie miał wymiary 6 x 8 cm.

Dawidw48
2017-06-25 03:15:30

1. 3,8 cm---1900m 1cm---1900:3,8=500m=50000cm skala 1:50000 ********** 2. 1:20000---1cm-200 m a=1200m---1200:200=6cm b=1600 m----1600:200=8 cm 6cmx8cm

Dodaj swoją odpowiedź