Matematyka
danio944
2017-06-25 02:15:05
znajdź pierwistki równania -x do kwadratu +5-4x=0
Odpowiedź
majaryton
2017-06-25 07:19:29

[latex]-x^2+5-4x=0[/latex] [latex]x^2+4x-5=0[/latex] [latex](x^2+4x+4)-9=0[/latex] [latex](x+2)^2-3^2=0[/latex] [latex](x+2-3)(x+2+3)=0[/latex] [latex](x-1)(x+5)=0[/latex] [latex]x=1lor x=-5[/latex] II Sposób: [latex]x^2+4x-5=0[/latex] [latex]Delta = 4^2-4cdot1cdot(-5)=16+20=36[/latex] [latex]x=cfrac{-4-6}{2}=-5lor x=cfrac{-4+6}{2}=1[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź