Matematyka
seba2203
2017-06-25 02:28:45
Proszę o odpowiedź do zadania 24.
Odpowiedź
Wiktoriathebest
2017-06-25 06:02:49

Na początku spisujemy wzór na objętość ostrosłupa i szukamy nieznanych nam danych - dla nas jest to wysokość ostrosłupa. Z wzoru na przekątną kwadratu wyznaczamy również przeciwprostokątną w naszym trójkącie ASC. Na rysunku zaznaczyłam że ma on dwa kąty 45st, ponieważ jest to ostrosłup prawidłowy i wszystkie ściany boczne są nachylone do podstawy pod tym samym kątem. Zauważamy, że nasz trójkąt to połowa kwadratu przedzielona w miejscu przekątnej. Obliczone dane podstawiamy do wzoru

michals11
2017-06-25 06:04:04

Ostrosłup prawidłowy czworokątny to taki gdzie podstawą jest kwadrat z Pitagorasa a^2*a^2=AC^2   → AC=a*√2 czyli przekątna AC= 6*√2 skoro kąt ASC jest prosty to trójkąt ASC jest prostokątny o podstawie AC i ramionach a=6 wysokość trójkąta ASC jest równa połowie długości podstawy AC h = 3*√2 zatem: objetość V=1/3*a2*h a=6; h=3*√2 V=1/3*36*3*√2=36*√2

Dodaj swoją odpowiedź