Chemia
agnieszka2019
2017-06-21 23:05:46
Podkreśl wzory sumaryczne związków organicznych CH4 CO2 CS2 C6H12O6 HCN C3H8 CO Na2CO3
Odpowiedź
Adam1999D
2017-06-22 04:05:06

CH₄, C₆H₁₂O₆, C₃H₈.,,.,..,,.,.

jukkkka
2017-06-22 04:06:21

Związki organiczne: CH4, C6H12O6, C3H8

Dodaj swoją odpowiedź